Οι εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας συνεχίζονται. Ενημερώστε φίλους και γνωστούς που έχουν ανάγκη το σχολείο.