Οι αντίπαλοι των Ελλήνων ηρώων! Ιταλικό πεζικό, Αλπινιστές, Άρματα το 1940