Οι αληθινές φιλίες δεν χάνονται ποτέ – Αν χαθούν δεν ήταν φιλίες