Οι 8 καρκίνοι που σχετίζονται στενά με την παχυσαρκία ή το υπερβολικό βάρος