Οι 1550 κάνουν την έκπληξη στο Roha’s με νέα συνεργασία «φωτιά»