Όχι στο συμβολικό μηδενισμό των αγώνων του Έθνους και της ταυτότητάς του!