ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ