Όχι Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν ήταν θυσία, ήταν έγκλημα...