ΟΧΙ, εναντίον του Δεσπότη Κέρκυρας, τοπικιστικοί ρατσισμοί! Θα τον υπερασπιστούμε..! Αλλά, να... εκδιωχθεί! Και: Ο Κ.“Δήμος” δεν... έσφαλε των Βαΐων! Συμμετοχή σε...εξύφανση..!