Ο Υπουργός Τουρισμός απο την Τρίπολη έθεσε θέματα αναπτυξης της Αρκαδίας