Ο Υποψήφιος Περιφερειάρχης «Λαϊκή Συσπείρωση» για την συγχώνευση των ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δ.Μακεδονία