Ο Τριαντάφυλλος Κουτσικούρης σε καθήκοντα Ειδικού Συμβούλου Υπουργού Εσωτερικών