Ο Τούρκος πρόξενος επισκέφτηκε τον Μ. Τσέπελη

Προέλευση