Ο Τούρκος πρόξενος επισκέφτηκε τον  Μ. Τσέπελη

Προέλευση