Ο ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας σχετικά με τη διέλευση του τραίνου από τον αστικό ιστό της Πάτρας