Ο σύνδεσμος πολιτικών συνταξιούχων Εύβοιας κόβει πίτα