Ο πρόεδρος του ΑΚΚΕΛ για την ενδεχόμενη πώληση του εργοστασίου ζάχαρης σε Τούρκους