Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ιππείου συνδράμει στην επισκευή του εξωκλησιού του Χριστού που κάηκε