Ο νόμος είναι καθαρός, χωρίς συναίνεση είναι βιασμός