Ο Ν. Σπανουδάκης και ο Γ. Μιχαλόπουλος στο δημαρχείο Αιγιάλειας