Ο Μπούτος "πειθάρχησε" στον... Φερτούν αδειάζοντας την "σημαία" του Τσέπελη!

Προέλευση