Ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος στη Δ´ Στάση των Χαιρετισμών στην Χώρα και την Κυριακή Δ´ των Νηστειών στη Καμαριώτισσα (φωτογραφικό υλικό) - Κήρυγμα