Ο Μικρός Κλέφτης ζωντανά στη Θεσσαλονίκη

Προέλευση