Ο μαρινος αλεξανδροπουλος σχολίασε τη φωτογραφία του χρήστη Καλύτερη Λαμία? Μπορούμε Και Θέλουμε.