Ο Μάνος, το Σαϊνοπούλειο και το podcast που του αφιέρωσε ο Γιώργος Παυριανός