Ο «ΜΑΓΟΣ ΤΟΥ ΟΖ» στην Καστοριά - Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2018