Ο ληστής γιος του αναρχοπροέδρου της ΒουλήςΒούτση στην πορεία συμπαράστασης του αναρχοληστή Σακκά (Αποκλειστικές εικόνες)