Ο Κορωνοϊός στα Δυτικά Βαλκάνια, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία