Ο «κομμουνιστικός κίνδυνος» και το «Δόγμα Τρούμαν» (Υπογράφεται σαν σήμερα το 1947)