Ο Κάλες και τα βραστά κουλούρια του: Γράφει ο Δημήτρης Μεκάσης