Ο καιρός σήμερα

Βρέθηκε κι εδώ

Ο καιρός σήμερα πριν από 4 ημέρες 6 ώρες
Ο καιρός σήμερα πριν από 3 ημέρες 6 ώρες
Ο καιρός σήμερα πριν από 2 ημέρες 6 ώρες
Ο καιρός σήμερα πριν από 1ημέρα 6 ώρες