Ο καιρός σήμερα

Βρέθηκε κι εδώ

Ο καιρός σήμερα πριν από 4 ημέρες 4 ώρες
Ο καιρός σήμερα πριν από 3 ημέρες 5 ώρες
Ο καιρός σήμερα πριν από 1ημέρα 4 ώρες
Ο καιρός σήμερα πριν από 4 ώρες 59 λεπτά