Ο καιρός σήμερα

Βρέθηκε κι εδώ

Ο καιρός σήμερα πριν από 4 ημέρες 10 ώρες
Ο καιρός σήμερα πριν από 3 ημέρες 10 ώρες
Ο καιρός σήμερα πριν από 2 ημέρες 10 ώρες
Ο καιρός σήμερα πριν από 11 ώρες 14 λεπτά
Ο καιρός σήμερα πριν από 5 ώρες 23 λεπτά