Ο χυμός από το φρούτο αυτό ρίχνει την αρτηριακή πίεση μέσα σε δυο ώρες!