Ο Γιατρός στον Ιανό: Συζήτηση με τον Αντώνη Λαγγουράνη

Προέλευση