Ο φαντάρος στρατηγός του Λαού Κατσιμήτρος και οι επαγγελματίες ερυθροφρουροί ένστολοι του σήμερα που μαγαρίζουν τη στολή