Ο Ευθύμιος Περίσσιος Χαλάνδρας σας έστειλε ένα μήνυμα.