Ο Ερντογκάν είχε ανοίξει τον τάφο του.. Τώρα έβαλε και την ταφόπλακα!

Βρέθηκε κι εδώ