Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Μπράλου διοργανώνει εκδρομή με το ΤΡΕΝΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ,