Ο Δήμος Μονεμβασιάς τίμησε τους Αθλητές πολεμικών τεχνών