Ο Δήμος Αμοργού μεριμνά για τον εμπλουτισμό της γνώσης αναφορικά με τη χλωρίδα του νησιού