Ο Δήμαρχος Μυκόνου εκπρόσωπος της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου 2014-2020