Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (Έξελθε εκ της γης σου, και εκ της συγγενείας σου, και εκ του οίκου του πατρός σου)