Ο ΑΝΩΗΣΑΝΟΣ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΑ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΤΗΛΕΜΑΧΟ ΚΑΡΑΒΙΑ

Προέλευση