Ὁ Ἅγιος Νεομάρτυρας Νικόλαος ἀπὸ τὴ Χίο (31 Ὀκτωβρίου †)