Νοσταλγία για το χωριό μου - κείμενο του Γ. Θεοφανίδη.