Νορβηγία: Αναφορές για νεκρούς σε επίθεση «με τόξο και βέλη»