Νόμος 4862/20. Δηλαδή: 4+8+6+2 = 20. Δηλαδή 20/20 = 2020 = Agenda 2020… = 4 = τετράγωνο = συμπλήρωση γενοκτονίας. Δανείζομαι καί 4 βίντεο καί πάμε πάρακατω!