ΝΟΚ – ΣΚΑΚΙ: Εκδήλωση την Κυριακή σε συνεργασία με τα Εκπαιδευτήρια Μπουγά