Νίκος Λυσσαρίδης: Συνάντηση εργασίας με τον υφυπουργό Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος Δημήτριο Οικονόμου