Νέο ωράριο κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο κέντρο της πόλης του Κιλκίς